ActiveReaction levert zelf-ontwikkelde Software as a Service om bedrijven te ondersteunen bij het digitaal verzamelen en beheren van hun data

ActiveReaction levert uiteenlopende EDC-diensten


Klinisch onderzoek

Klinisch onderzoeksdiensten

ActiveReaction is sinds 2006 technisch partner van verschillende (start-up) moleculair diagnostische biotechbedrijven voor het online verzamelen en offline beheren van klinische onderzoeksdata in wereldwijde (onderzoeker-geïnitieerde) clinical trials.

We licenseren onze speciaal ontworpen Clinical Trials Management Software (CTMS) aan klinische onderzoekers zoals Clinical Research Managers (CRMs), Clinical Research Associates (CRAs), program directors en laboratoriummedewerkers om hun klinische onderzoeken efficiënter en kostenbesparender te kunnen beheren. We maken ook met zelfontwikkelde Medical Form Builder-software binnen enkele dagen 'slimme', elektronische Case Report Forms (eCRFs), patiëntformulieren en ziekenhuisbezoekformulieren, zodat artsen onderzoeksdata gemakkelijk, snel en foutloos online kunnen invullen in ons eigen Electronische-DataCollectie (EDC)-systeem.

Lees meer

Video-onderzoek

Video-onderzoeksdiensten

ActiveReaction levert sinds 2003 voorspellend inzicht in het succes van videoproducties aan radio- en televisiemakers, branded content-producenten, politieke campagneteams en Multi-Channel Networks (MCNs) en hun YouTube-vloggers.

Onze innovatieve video-onderzoekstools TIM-Online™ en ReelRater™ zijn ideaal voor pilot- en pretests. Producenten krijgen door de unieke koppeling van zowel kwantitatieve als kwalitatieve feedback van hun kijkers niet alleen inzicht in wanneer hun doelgroep afhaakt, maar ook waarom. Indien nodig kan er dan nog aan de inhoud gesleuteld worden voor een zo optimaal mogelijke kijkervaring en boodschapoverdracht.

Lees meer

Digitale ondernemingsraadverkiezingen

Diensten voor digitale ondernemingsraadverkiezingen

ActiveReaction helpt sinds 2009 Ambtelijk Sectretarissen (AS) en verkiezingscommissies van ondernemingsraden van (middel)grote organisaties (50+ FTE) bij de uitvoering van hun digitale ondernemingsraadverkiezingen (OR-verkiezingen).

Met onze eigen technologie stellen we kandidaten in staat zich voor te stellen aan de achterban, maken we gebruiksvriendelijke, online stemformulieren, genereren wij unieke stemcodes en zorgen we ervoor dat die op tijd (per e-mail en/of briefpost) bij de kiesgerechtigden terechtkomen.

Vervolgens bewaken we het stemproces, staan we tijdens de verkiezingen klaar om technische support te leveren indien nodig en leveren we tenslotte een overzichtelijke, anonieme verkiezingsuitslag aan de verkiezingscommissie.

Lees meer

FATCA registratie

FATCA registratiediensten

In 2010 trad de Amerikaanse wet Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in werking om wereldwijde belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen te bestrijden. FATCA verplicht financiële instellingen (zoals banken en trustkantoren) buiten de Verenigde Staten om gegevens te rapporteren over Amerikaanse belastingplichtigen om daarmee te kunnen vaststellen of klanten onder deze regelgeving vallen.

ActiveReaction ontwikkelde op verzoek van onze klanten een dynamische variant van het FATCA-registratieformulier, zodat zij financiële informatie van hun klanten eenvoudiger en sneller kunnen verzamelen en beheren en dus makkelijker aan de rapportageverplichtingen kunnen voldoen.

Lees meer

Online marktonderzoek

Online marktonderzoeksdiensten

ActiveReaction verzorgt al sinds 2002 met zelfontwikkelde software de technische afhandeling van de meer complexe online marktonderzoeksprojecten. Van Electronische DataCollectie (EDC) voor wereldwijde, meertalige klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken tot het opleveren van grote hoeveelheden data in real-time-rapportagedashboards.

Lees meer

Software-ontwikkeling

Maatwerk softwareontwikkelingsdiensten

ActiveReaction ontwikkelt niet alleen software voor intern gebruik om dataverzameling- en datamanagementdiensten te leveren aan onze opdrachtgevers (Software as a Service, SaaS), we ontwikkelen en implementeren in opdracht van onze klanten ook maatwerk-database-applicaties om hun specifieke werkprocessen te moderniseren, vergemakkelijken of te versnellen.

Lees meer

© Copyright 2021 - Active Reaction CV - Alle Rechten Voorbehouden.
Disclaimer     |    Privacybeleid
36 van onze klanten hebben onze diensten in het verleden beoordeeld en ActiveReaction scoort daarbij 4.5 uit 5!
DisclaimerPrivacybeleid