ActiveReaction disclaimer

ActiveReaction disclaimer


Disclaimer

Disclaimer foto

Algemeen

Deze website is eigendom van ActiveReaction CV en voldoet aan de Nederlandse wetgeving. De website is bestemd voor het verstrekken van algemene informatie aan onze bezoekers.

Inhoud

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. ActiveReaction CV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of gebreken in de inhoud van de website. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.

Geen aansprakelijkheid

ActiveReaction CV is niet verantwoordelijk voor enige (in)directe beschadigingen van welke aard dan ook aan uw computer of andere apparatuur. Het is mogelijk dat bezoekers via deze website op andere websites terechtkomen. ActiveReaction CV draagt verantwoordelijkheid noch voor de inhoud noch voor het privacybeleid van dergelijke sites.

Copyright

Verveelvoudiging of (her)publicatie van de inhoud of ontwerp van deze website, ook gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ActiveReaction CV.

Algemene Voorwaarden & toepasselijk recht

Op alle diensten van ActiveReaction CV zijn de Algemene Voorwaarden van Nederland ICT (FENIT), zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003, van toepassing. Deze kunnen op verzoek worden toegezonden of hier worden opgevraagd. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Naar de Startpagina

© Copyright 2021 - Active Reaction CV - Alle Rechten Voorbehouden.
Disclaimer     |    Privacybeleid
36 van onze klanten hebben onze diensten in het verleden beoordeeld en ActiveReaction scoort daarbij 4.5 uit 5!
DisclaimerPrivacybeleid