Disclaimer

Algemeen

Deze website is eigendom van ActiveReaction CV en voldoet aan de Nederlandse wetgeving. De website is bestemd voor het verstrekken van algemene informatie aan onze bezoekers.

Inhoud

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. ActiveReaction CV accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of gebreken in de inhoud van de website. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.

Geen aansprakelijkheid

ActiveReaction CV is niet verantwoordelijk voor enige (in)directe beschadigingen van welke aard dan ook aan uw computer of andere apparatuur. Het is mogelijk dat bezoekers via deze website op andere websites terechtkomen. ActiveReaction CV draagt verantwoordelijkheid noch voor de inhoud noch voor het privacybeleid van die sites.

Copyright

Verveelvoudiging of (her)publicatie van de inhoud of ontwerp van deze website, ook gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ActiveReaction CV.

Algemene Voorwaarden & toepasselijk recht

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van ActiveReaction CV van kracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratienummer DS34173342. Deze kunnen op verzoek worden toegezonden of hier worden opgevraagd. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

» Ga naar de homepagina

© 2015 Active Reaction C.V., P.C. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam - Alle rechten voorbehouden. Website ontwikkeld en gehost door ActiveReaction.
Telefoon: (020) 676 2626 (020) 676 2626 | E-mail: info@activereaction.com

Disclaimer     |    Privacy Disclaimer  | Privacy